วันศุกร์, 25 มิถุนายน 2564

เปิดเรียน 14 มิ.ย.นี้ นร.ติดโควิดใครรับผิดชอบ!?

10 มิ.ย. 2021
219

ผู้ปกครองและครู ผวาเปิดเรียน 14 มิถุนายนทั่วไทย หากนักเรียนติดโควิด..ใครรับผิดชอบ????

ความวิตกกังวัลของครู ผู้ปกครอง บนความเสี่ยงของการติดเชื่อแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติให้ “โรงเรียน” ที่ผ่านการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข Thai stop covid phus จำนวน 44 ข้อให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นมา ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 1,000 คนขึ้นไป คงให้เปิดการเรียนการสอนไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น

ต้องบอกว่า ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ยังคงมีคำตอบไม่ชัดเจนจาก ศบค. หรือคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัด ว่า “นักเรียน” จะปลอดภัย จากการระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่?? เพราะสถานการณ์ในประเทศรวมถึงจังหวัดต่างๆ ยังมีตัวเลขที่สูงขึ้นตลอดเวลา ที่สำคัญยังไม่มีปฏิบัติการที่จริงจังในการฉีดวัคซีนให้แก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปอย่างครอบคลุมตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

กระทรวงศึกษาธิการที่เป็นผู้ดูแล กำกับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะ สพฐ. ที่มีโรงเรียนในสังกัดเกือบ 3 หมื่นโรงเรียน ที่ยังไม่รวมถึง โรงเรียนเอกชน โรงเรียนอาชีวะ และ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ยังไม่ให้ความมั่นใจให้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในแนวทางปฏิบัติกลั่นกรอง โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน รวมทั้งการป้องกันระงับยับยั้งการติดเชื้อในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน

จริงอยู่ว่าการเรียนการสอนจะหยุดยาวนานไม่ได้ตามหลักการทางวิชาการศึกษา แต่ความปลอดภัยในชีวิตของคนในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่รุนแรง ต้องมีความสำคัญมากกว่า หากเปิดเรียนมีการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนแล้วมีการนำเชื้อโรคโควิด-19 เข้าไปแพร่กระจายคงจะเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คำถาม “ใครจะรับผิดชอบ”

ดังนั้นการที่ ศบค.หรือรัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติด้วยการผ่องถ่ายอำนาจไปให้จังหวัดต่างๆ ได้รับผิดชอบเองตามระบบราชการรวมศูนย์ คือการผลักภาระให้ประชาชนป้องกันรักษาชีวิตและความปลอดภัยในสุขภาพด้วยตัวเองเป็นหลัก

จึงมีคำถามและข้อเคลือบแคลงจากประชาชนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ล่าช้า ไม่ชัดเจนนั้น มีนโยบายหรือมาตรการที่  “เคลือบยาพิษเรื่องผลประโยชน์ของกลไกของรัฐราชการรวมศูนย์หรือไม่!?” หรือเกิดจากตัวจักรใหญ่ไปถึงตัวจักรเล็กๆ จากเงินภาษีและเงินในกระเป๋าของประชาชน

อย่าให้ประชาชนต้องอยู่ในสภาพยอมจำนนกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่รุมเร้า รัดคอ จนหายใจไม่ออกเลย “ฟังเสียงจากประชาชนบ้างครับ”

——————————————————————————
ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบน

ที่มา: เดลินิวส์

error: Content is protected !!