วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้อง‘นายกฯ’ฟันผิดจริยธรรม‘ผช.รมต.ยุติธรรม’ให้คนไปเรียนสอบแทน

17 เม.ย. 2021
43

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า ตามที่นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กับนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม(ผช.รมต.) เกิดความขัดแย้งกันกรณีออกมาเปิดโปงว่ามี ผช.รมต.ให้คนไปเรียนภาษาอังกฤษและให้สอบแทน ตามหลักสูตร ป.เอก ของสถาบันภาษา ม.รามคำแหง เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ โดยมีการเผยแพร่หลักฐานเป็นเอกสารทางราชการจากสถาบันภาษา ม.รามคำแหงด้วยนั้น

การกระทำดังกล่าว เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเป็นอย่างมากกระทั่งพรรคพลังประชารัฐต้นสังกัดของ ผช.รมต.ดังกล่าวต้องสั่งสอบแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องภายในของพรรคดังกล่าว อีกทั้ง ผช.รมต.คนดังกล่าวไม่ได้เป็น ส.ส. ดังนั้น การสอบสวนเอาผิดจะต้องดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 2551 เป็นหลัก ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนหลายข้อ อาทิ ข้อ 8 ข้อ 9 แบะข้อ 10 ที่กำหนดไว้ขัดเจนว่า ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของประชาชน

ดังนั้น ประมวลจริยธรรมดังกล่าวกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติ ปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ ให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการ ลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง การกระทําโดยทันที

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปยื่นร้องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อลงโทษ ผช.รมต.ดังกล่าว เพื่อสร้างบรรทัดฐานของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มิได้เป็น ส.ส.ต่อไป โดยจะไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 19 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ ระบุทิ้งท้าย

ที่มา: แนวหน้า

error: Content is protected !!