วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ถ้าใช้ไม่เป็น อันตรายกว่าที่คิด

เพราะ “น้ำ” ที่เราใช้ดื่มกินในปัจจุบัน มักผสมไปด้วยแร่ ธ า ตุ ต่างๆ หลายชนิด หากมีการต้มจนเดือดแล้วเดือดอีกหลายๆ ครั้ง จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอตามทฤษฎีปกติอยู่แล้ว แต่ก็จะไม่ระเหยทั้งหมด ซึ่งในน้ำส่วนที่เหลืออยู่นั้น ก็จะมีปริมาณแร่ ธ า ตุ ชนิดต่างๆ ที่ปะปนมาเหลืออยู่ในจำนวนที่เข้มข้นมากขึ้น และที่สำคัญจะหลงเหลืออยู่เกินมาตรฐานที่จะนำมาบริโภคได้

นพ. กฤษดา ศิรามพุช ผอ.สถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ได้กล่าวบอกไว้ว่า สำหรับท่านที่ชอบใช้กระติกน้ำร้อนต้มน้ำชงชากาแฟหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ ก็ตาม คว ร ระวังการใช้ โดยเฉwาะน้ำที่ใช้ต้มไม่ใช่น้ำธรรมชาติ เช่น น้ำบ า ด า ล น้ำบ่อ น้ำประป าที่เป็นกรด พอมาเจอกับโลหะของกระติกน้ำบ่อย ๆ เข้าจะทำให้เกิดเป็นก้อนแข็ง ๆ ที่เป็นตระกัน ธ า ตุ ซึ่งมากเข้า ๆ มันก็จะปนกับน้ำที่ต้มนั่นเอง

รวมทั้งน้ำแร่ด้วย หลายคนคิดว่าน้ำแร่ ป ล อ ด ภั ย เพราะราคาแพงมันก็ไม่ได้เสมอไป เพราะต้มไปนาน ๆ ก็เจอตะกรันเหมือนกัน ทางที่ดีไม่คว ร จะดื่มเลยน้ำในกระติกที่ต้มซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง แต่ละครั้งที่ต้มคว ร ต้มเฉwาะที่ใช้ก็พอ หากปล่อยไว้นาน ๆ ต้มไปกินไปไม่หมดสักทีเราก็ได้กินตะกรันเข้าไปด้วยแน่นอน

ตะกรันคืออะไร

ตะกรัน คือ ธ า ตุ ที่มารวมตัวกันเป็นก้อนแข็งยึดเกาะตามผิวของอุปกรณ์ซึ่งมีความร้อน

โดยปกติ ธ า ตุ พวกนี้จะละลายอยู่ในน้ำ เมื่อผ่านผิวของอุปกรณ์ที่มีความร้อน จะเกิดการเปลี่ยนสถานะก่อตัวยึดกันแน่นตามผิวของอุปกรณ์เกิดเป็นตะกรันแข็งขึ้นมา ทั้งนี้ ตะกรันสามารถจำแนกออกได้หลายชนิด อาทิ ตะกรันแคลเซียม (หินปูน), ตะกรันสนิมเหล็ก, ตะกรันเกลือ ฯลฯ

เมื่อทราบถึงผลเสียแบบนี้แล้วใครที่ชอบต้มน้ำในกระติกน้ำร้อนหรือกาน้ำร้อนแบบซ้ำ ๆ นั้นคว ร เปลี่ยนพฤติก ร ร มได้แล้ว โดยให้ต้มน้ำเฉwาะเท่าที่จะใช้เท่านั้นก็พอแล้ว หากต้มน้ำเดิมบ่อย ๆ จะยิ่งทำให้ร่างกาย อ า ยุ สั้ นลงนั่นเอง

เมื่อน้ำเดือดนั้นจะมี ป ฏิ กิ ริ ย า ส่งผลให้ไ อ อ อ นของ ซิ ล เ ว อ ร์ไนเตรทที่อยู่ในน้ำเปลี่ยนเป็น ซิ ล เ ว อ ร์ ไ น ไ ต ร ท์ ที่ให้โ ท ษ ต่ อร่างกาย พอได้รับมาก ๆ เข้าก็ ส่ ง ผ ล ต่ อระบบทาง เ ดิ น หา ยใจ ป อ ด ด วง ต า

ระบบป ร ะ ส า ทด้วย เนื่องจากว่าของเสียที่ได้นั้นร่างกายมันขับออกไม่ไหวแล้วมันเกินกำลังของร่างกายเราไปแล้ว

ในกรณีที่ใช้กาก็ไม่คว ร จะตั้งไว้ให้กาเดือดตลอดเวลา เพราะว่าจะเป็นตะกรันได้ไม่ต่างจากกระติกเลย และหากพบว่ามีตะกรันก็คว ร จะล้างทำความสะอาดกาหรือกระติกน้ำร้อนนั้นทันที น้ำที่เราดื่ม เราใช้ในสมัยนี้มันมี ธ า ตุ ต่าง ๆ ปนอยู่มากมายเลย พอต้มหลาย ๆ ครั้งก็จะทำให้มีส า ร ป น เ ปื้ อ น ที่ อั น ต ร า ย ออกมาแทน ซึ่งไม่ดีต่อ สุ ข ภ า พ

จริงหรือไม่? น้ำต้มเดือดนานๆ หลายๆ ครั้ง อัน ตร ายต่อสุขภ า พ

ข้อมูลจากกรมควบคุมมล พิ ษ

กรมควบคุมมล พิ ษ ระบุว่า ซิลเวอร์ไอออนเป็น พิ ษสำหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำ , แบคทีเรีย , สำหรับไนเตรทอาจเป็นปัจจัยทำให้น้ำขาดออกซิเจนเป็นอันตรายต่อน้ำดื่ม, ปลา และมีชื่อทางเคมีว่า IUPAC: Silver nitrate

สรุปอีกครั้งก็คือ ไม่ควรดื่มน้ำที่ต้มเดือดแล้วหลายๆ ครั้ง ทางที่ดี ควรต้มน้ำแต่ละครั้งให้พอดีกับที่ใช้ดื่ม และจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำทุกครั้งหากต้องต้มน้ำให้เดือดใหม่ สำหรับกาต้มน้ำที่ใช้ชงกาแฟก็ไม่ควรตั้งกาต้มน้ำร้อนไว้ให้เดือดตลอดเวลา เพราะอาจจะทำให้โลหะกร่อนลงมาปนได้ หมั่นเปิดฝากาดู หากเห็นมีคราบตะกรันติด ควรล้างกาในทันที

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :กรมควบคุมมล พิ ษ

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

error: Content is protected !!