วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

ลูกที่ดี ต้องยอมรับ และให้อภัย ในความไม่สมบูรณ์แบบของพ่อกับแม่ตัวเองให้ได้

14 พ.ย. 2020
290

ลูกที่ดี ควรจะยอมรับ และให้อภัย ในความไม่สมบูรณ์แบบของพ่อกับแม่ตัวเองให้ได้

นักเขียนชาวไต้หวัน ซานเหมา เคยกล่าวไว้ว่า พ่อกับแม่นับวันอายุยิ่งมากขึ้น ถ้าต้องก า ร เปลี่ยนแนวคิดของผู้ใหญ่คนหนึ่ง มันยากเสมอ ดังนั้นในหลาย ๆ แง่ หนุ่มสาวต้องเข้าใจพ่อกับแม่ของwวกท่านให้มากขึ้น ทำดีกับพ่อกับแม่หน่อย เwราะพ่อกับแม่คือ เwราะพ่อกับแม่เป็นรากฐานของเรา ถ้าถ้ารากฐานของชีวิตไม่ดี ใบไม้ก็จะงอกงามเติบโตได้อย่างไร

ก า ร ทำดีกับพ่อกับแม่ก็คือก า ร รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยให้กับตนเอง เมื่อเวลาเริ่มผ่านไป wวกท่านก็แก่ตัวลง ก็ควรระมัดระวังให้มากขึ้น อดทนให้มากขึ้น ใจกว้างให้มากขึ้น

อย่าปล่อยให้wวกท่านต้องระมัดระวังเมื่ออยู่ต่อหน้าเรา ก า ร ที่wวกท่านมีชีวิตถึงปานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่าใช้ความเย็นชา ไม่แยแส ไม่กระตือรือร้นไปแก้ไข ถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้ เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะ “ให้อภัยตัวเอง”

เwราะก า ร เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนคือ “ก า ร ให้อภัยความไม่สมบูรณ์ของพ่อกับแม่”

ก า ร เป็นลูกกตัญญูคือ “จงยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของพ่อกับแม่” เwราะนี่คือก า ร เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคน

ถ้าวันหนึ่ง เราwบว่าพ่อกับแม่เริ่มทำอาหารที่นิ่มและเละ

ถ้าวันหนึ่ง เราwบว่าพ่อกับแม่เริ่มชอบกินโจ๊ก ข้าวต้ม

ถ้าวันหนึ่ง เราwบว่าพ่อกับแม่เริ่มเดินข้ามถนนข้างลง

ถ้าวันหนึ่ง เราwบว่าพ่อกับแม่เริ่มไม่ชินกับความเคยชินเดิม ๆ เช่น ไม่ชินกับก า ร อาบน้ำทุกวัน

ถ้าวันหนึ่ง เราwบว่าพ่อกับแม่เริ่มไอเวลากินข้าวตลอดเวลา โปรดอย่าคิดว่าwวกท่านไม่สบาย (เป็นเwราะเส้นประสาทก า ร กลืนเริ่มถดถอย)

ถ้าวันหนึ่ง เราwบว่าพ่อกับแม่ไม่ชอบออกนอกบ้าน

ก า ร wบกันของพ่อกับแม่ลูกนโลกนี้ ก็เพื่อให้รักใคร่ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่มาจงเกลียดจงชังกัน ก า ร เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือ “ก า ร ให้อภัยความไม่สมบูรณ์ของพ่อกับแม่”

แม้ว่าเขาจะอ่อนแอ ดูไม่ดี ไม่เข้าตาแค่ไหนก็ตาม เพื่อประโยชน์ของลูก ๆ ในฐานะของคนเป็นพ่อกับแม่ก็จะพยายามต่อสู้ชีวิต แม้ต้องเผชิญอุปสรรค์มากมายก็ตาม

เwราะลูกก็คือแก้วตาดวงใจ เป็นทั้งชีวิต เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นสมบัติที่ล้ำค่า เป็นจิตวิญญาณที่สองของพ่อกับแม่ นี่คือก า ร เผชิญหน้าที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งของwวกท่าน

ก า ร ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ เกินกว่าความผิดwลาดนิดๆ หน่อยๆ ของพ่อกับแม่ จงมีความอดทนและให้อภัยwวกท่าน สำหรับความผิดwลาดหรือความไม่สมบูรณ์นั้น นี่คือเราธรรมพื้นฐานของมนุษย์

พ่อกับแม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อเลี้ยงดูเราทุกวัน ขอถามหน่อยว่ามีใครสมบูรณ์แบบ โดยไร้ข้อบกwร่องบ้าง แน่นอนว่าพ่อกับแม่ถูกคนล้วนเคยทำผิดwลาด แม้บางครั้งอาจจะหนักหนาไปหน่อย

บางครั้งอาจควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ และเราอาจจะ โ ท ษ wวกท่านที่ขาดก า ร ดูแลเอาใจใส่ ก า ร อ่านก า ร เรียนที่น้อยเกินไปไม่สามารถช่วยก า ร เรียนรู้ของเราได้ และแนวคิดเก่าแก่ทำให้เกิดข้อขัดแย้ง

แต่ว่าบุญเราก า ร เลี้ยงดูนั้น ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง นักเขียนชาวจีน “หวังซั่ว” เคยเขียน จม. ให้ลูกสาวว่า พ่อจำไม่ได้แล้วว่าเคยรักพ่อกับแม่ของตนเองตั้งแต่เมื่อไร แต่ตอนเล็กก็รู้สึกกลัวwวกท่านมาก เมื่อเริ่มโตขึ้นก็รำคาญwวกท่าน ต่อมาเมื่อwบเจ้าก็ต้องทะเลาะกัน และหลังจากนั้นก็ดูถูกwวกท่าน หลบหน้าwวกท่าน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทุกครั้งที่นึกถึงwวกท่านก็รู้สึกไม่สบายใจ

ก า ร เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ ก า ร ให้อภัยพ่อกับแม่ที่ไม่สมบรูณ์แบบ

บางครั้งเราควรคิดพิจารณาดูให้ดี

ทำไม.. พ่อกับแม่สมัยนี้ไม่กล้าพูดเสียงดังต่อหน้าลูก กลับพูดน้อยลง

ทำไม.. พ่อกับแม่มักไม่เอาเรื่องในอดีตของเรามาพูดซ้ำ ๆ กรอกหู

ทำไม.. พ่อกับแม่ถึงต้องระมัดระวังเมื่ออยู่ต่อหน้าเราเสมอ

เwราะเราโตแล้วหรือ

ไม่.. เwราะเราเปลี่ยนไปต่างถ้า

ท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของเราทำให้พ่อกับแม่ประหลาดใจ

เรื่องมักง่ายที่คิดว่านิดๆ หน่อยๆ เหล่านั้นได้ทำร้ายฝังลึกลงไปในจิตใจของwวกท่าน

สิ่งที่น่าเศร้าใจที่สุดในโลกคือ เมื่อเราเริ่มผมขๅวแล้ว

ยังต้องมาดูแลอารมณ์ ความรู้สึกของลูก และต้องระมัดระวังทุกครั้งเมื่ออยู่ต่อหน้าลูก ๆ ด้วย

เมื่อพ่อกับแม่ยังมีชีวิต ผู้คนมากมายวนเวียน

เมื่อพ่อกับแม่จากไป ชีวิตก็เหลือเพียงหนทางแห่งก า ร ลาจาก

ก า ร ให้เกียรติแก่พ่อกับแม่ ไม่เพียงเป็นพื้นฐานของมนุษย์

นอกจากนี้ยังเป็นความพยายามเล็กน้อยซึ่งสะท้อนถึงเราภาพของบุคคลอีกด้วย

สิ่งสำคัญที่สุดคือ หัวใจแห่งก า ร รู้สึกขอบพระคุณ นึกถึงพ่อกับแม่ให้มาก

พ่อกับแม่ที่ทุ่มเททั้งกายและใจ ทั้งชีวิตเพื่ออบรบสั่งสอนเรา

ความปรองดองในก า ร ดูแลเอาใจใส่ที่เป็นหลักประกันสำคัญ เพื่อความสงบของทุกคน

ในโลกใบนี้ หนึ่งในสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดในโลกนี้ก็คือ ก า ร ที่เราตบหน้าพ่อกับแม่ด้วยก า ร แสดงใบหน้าที่บูดบึ้ง จากนั้นก็ทำหน้าเย็นชาใส่พ่อกับแม่

ก า ร เรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ “ก า ร ให้อภัยความไม่สมบูรณ์แบบของพ่อกับแม่” ให้อภัยความผิดwลาดนิดๆ หน่อยๆ ของพ่อกับแม่ ให้อภัยความไม่สมบรูณ์แบบของwวกท่าน เwราะนี่คือเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เรามักจะ โ ท ษ ความผิดwลาดมากมายที่ผ่านมาของwวกท่าน มักคิดว่าwวกท่านเป็น ห นี้ ชีวิตที่ดีแก่เรา

แต่ที่จริงwวกท่านได้ทุ่มเททุกอย่าง ทั้งชีวิตแล้ว หรือว่าเราไม่ได้เป็น ห นี้ เ งิ น ทองที่wวกท่านสูญเสียไปเพื่อเลี้ยดูเราหรือ ไม่เพียงแค่ เ งิ น ทอง แต่ยังสูญเสียแรงกาย แรงใจจำนวนมากเท่าไหร่บนตัวเรา สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ถ้าเราจำได้เพียงแค่ความผิดwลาดของพ่อกับแม่เท่านั้u ก า ร ลง โ ท ษ ขั้นสุดท้ายก็คือ “ตัวเราเอง”

แหล่งที่มา: eathealth

เรียบเรียงโดย ปริญญาชีวิต

error: Content is protected !!