วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2563

“นกแอร์” ยื่นศาลล้มละลาย ขอฟื้นฟูกิจการตามรอย “การบินไทย”

01 ส.ค. 2020
115

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง หลังติดหนี้สูงถึง 2.6 หมื่นล้านบาท

เมื่อวานนี้ (30 ก.ค.) สายการบินนกแอร์ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อแก้ไขสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีหนี้สินต่อเจ้าหนี้หลายรายรวมกันเป็นจำนวน 26,522,203,418 บาท

โดยแนวทางเบื้องต้นการฟื้นฟูกิจการ คือ การปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้น การบริหารจัดการกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เช่น ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน การปรับกลยุทธ์และความสามารถด้านการหารายได้ การปรับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

ที่มา: www.amarintv.com

error: Content is protected !!