วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

บางคนดูใจดี แต่ไม่เคย “สละ” บางคนดูดุ แต่มีอะไร “พึ่งได้เสมอ”

01 ส.ค. 2020
176

บางคนดูใจดี แต่ไม่เคย “สละ” บางคนดูดุ แต่มีอะไร “พึ่งได้เสมอ”

บางคนดูเก่ง แต่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรใหม่

บางคนดูไม่เก่ง แต่ลงมือแล้วสำเร็จทุกเรื่อง

บางคนดูน่ารัก แต่ได้ตลอดไม่เคยเสี ย

บางคนดูไม่น่ารัก แต่ให้ตลอดไม่เคยได้

บางคนดูน่าไว้ใจ แต่ไม่มีใจ

บางคนดูไม่น่าไว้ใจ แต่ช่วยเหลือเต็มที่

บางคนดูเป็นผู้ใหญ่ แต่อารมณ์เสี ยง่าย

บางคนดูเป็นเด็ก แต่คุมกิริย าได้ดี

บางคนดูเป็นมิตร แต่คิดเฉือนใจ

บางคนดูเป็นภัย แต่ได้ใจทุกที

บางคนดูได้หลายที ดูได้หลายเรื่อง แต่อาจไม่ใช่ที่เห็น

บางคนดูที่เป็นจริง ฟังในเรื่องที่ไม่ได้พูด

บางคนดูเหมือนเหมือนจะช่วยคุณเต็มที่

พยายามหยิบยื่นทุกสิ่งที่มี เพื่อช่วยคุณ

แต่ทุกสิ่งไม่ใช่อย่ างที่ตาเห็น

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรยกย่อง

– หญิงสาวที่ยอมกรำทุ กข์

ทั้งๆที่สามา รถตีจากในวันที่ชายหนุ่มหมดตัว

– ชายหนุ่มที่ยอมซื่อสัตย์

แม้จะมีโอกาสนอกใจภรรย า ในวันที่ฐานะมั่นคง

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรถอยออกห่าง

– คนที่พอเห็นใครมีผลประโยชน์ด้วยก็วิ่งเข้ามา

– คนที่พอรู้ว่ากำลังตกที่นั่งลำบากก็หลบลี้หนีหาย

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรปฎิเสธ

– เวลาทำงานไม่อิงคุณธรรม

– เวลาจัดการเรื่องราวไม่มีความจริงใจ

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ต้องรับผิ ดชอบ

– คนที่ให้กำเนิดเรา

– คนที่เราให้กำเนิด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา bitcoretech

error: Content is protected !!