วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

เสียงข้างมากฟันรอดคู่! “สิระ-ธรรมนัส” หลุดคดีศาลรัฐธรรมนูญ

01 ก.ค. 2020
306

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย “สิระ” ไม่พ้น ส.ส. กรณีแทรกแซงข้าราชการภูเก็ต-ยกคำร้องกรณีภรรยา “ธรรมนัส” ใช้นอมินีถือหุ้น

วันนี้ (1 ก.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัย 2 คดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ กรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ แทรกแซงการทำหน้าที่ของตำรวจ กรณีภรรยา “ธรรมนัส” ใช้นอมินีถือหุ้นตลาดคลองเตย

โดยผลการพิจารณาคดีของนายสิระ ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 เห็นว่าการกระทำของนายสิระ เจนจาคะ เป็นเพียงให้เจ้าหน้าที่รัฐทำตามกฎหมายกำหนด ส่วนการแสดงออกเป็นเพียงการไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่เท่านั้น ส่วนการพูดกับนายกเทศมนตรีตำบลกระรนนั้นเป็นเพียงการสอบถามข้อมูลและรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ดังนั้นจึงยังฟังไม่ได้ว่า นายสิระใช้สถานะหรือตำแหน่ง ส.ส. ก้าวก่ายแทรกแซงการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกกภาพของนายสิระ ไม่สิ้นสุดลง

อย่างไรก็ตาม หากบุคคลใดเห็นว่าพฤติกรรมและการใช้ท่าทางของนายสิระ ไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมในการเป็น ส.ส. สามารถร้องเรียนให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยจริยธรรม ส.ส. และมาตรฐานทางจริยธรรม

ส่วนกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ศาลเห็นว่าการทำสัญญาดังกล่าวไม่เข้าข่ายการทำสัญญาผูกขาดตัดตอน ตามมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ จนเป็นเหตุให้พ้นสมาชิกภาพตาม มาตรา 101 (7) ของรัฐธรรมนูญ

ดูข่าวต้นฉบับ

error: Content is protected !!