วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2563

ป.ป.ช. ยัน “บิ๊กป้อม” ยืมนาฬิกาเพื่อน ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน

30 พ.ค. 2020
34

ป.ป.ช.ทำหนังสือตอบกลับนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรณีที่ขอให้ตรวจสอบการครอบครองนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องยืนบัญชีทรัพย์สิน เพราะเป็นการยืมทรัพย์คงรูป

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ได้เปิดเผยหนังสือการรายงานของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เรื่องการครอบครองนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ส่งตอบกลับมาให้ นายเรืองไกร หลังจากยื่นหนังสือไปสอบถามความคืบหน้าเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นเจ้าของนาฬิกาตามที่ปรากฏเป็นข่าว และได้ให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้คืนนาฬิกาให้กับนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เมื่อใช้สอยเสร็จแล้ว

การยืมดังกล่าวเป็นการยืมใช้คงรูป และการยืมใช้คงรูปแม้เป็นหนี้ แต่มิใช่หนี้สินตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ต้องแสดงในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะตามคำอธิบายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท้ายแบบบัญชีรายการหนี้สินล้วนหมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้น มิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่า และมีการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้ยืม

ดังนั้น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าวเป็นหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

www.pptvhd36.com

error: Content is protected !!