วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

เฮถ้วนหน้า นักเรียน นักศึกษา เตรียมลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท

06 พ.ค. 2020
198

จากมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ผู้ได้รับผลกระทบก็ได้รับเงินไปบ้างแล้ว แต่ยังมีอีกกลุ่มที่รัฐกำลังตามเก็บตกผู้ที่เข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือ

ล่าสุด สมาชิก กอช.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษาพาร์ทไทม์และเกษตรกร เตรียมลงทะเบียนรับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท 3 เดือน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เผยมติ ครม. เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงิน ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น โดยลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

กองทุนการออมแห่งชาติ

นักเรียน นักศึกษาเตรียมลงทะเบียน

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. วันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยา มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดCovid-19 ของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย และนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานพาร์ทไทม์ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลัง กำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวสามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เมื่อผ่านการตรวจคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station

error: Content is protected !!