วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

กระทรวงคลัง เล็งแจก 30,000 ให้เกษตรกร 9 ล้านครัวเรือน

09 เม.ย. 2020
263

9 เมษายน 63 นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand กรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ออก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท

โดยในส่วนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรนั้น มีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร เหมือนการช่วยเหลือ กลุ่มลูกจ้าง แรงงาน และอาชีพอิสระ ที่รัฐบาลจ่ายเงินให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือนนายอุตตมกล่าวว่า

ขณะนี้กำลังลงรายละเอียด เบื้องต้นรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรประมาณ 6 เดือน เช่นเดียวกัน แต่จำนวนเงินไม่เท่ากัน เพราะกลุ่มเกษตรกรจะดูแลเป็นรายครัวเรือนตามข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธกส.

โดยจะดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรฯ แต่กำลังดูแนวทางให้ครอบคลุมที่สุด ทั้งในแง่ปัจจัยการผลิต ค่าครองชีพ การช่วยเหลือจะควบคู่กับผลกระทบภัยแล้งด้วย

สำหรับตัวเลขในส่วนกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์ เบื้องต้นประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือน ส่วนจะเป็นตัวเลขครัวละเรือนละ 30,000 บาทต่อเดือนหรือไม่ นายอุตตม กล่าวว่ากำลังดูความเหมาะสมและจะพิจารณาต่อไป

ขอบคุณ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
www.thaismilevariety.com

error: Content is protected !!