วันพุธ, 6 กรกฎาคม 2565

ข่าวดี บัตรคนจน เดือนเมษายน 63 เงินเข้า 3 วัน

09 เม.ย. 2020
281

ทีมข่าวได้รับรายงานว่า เพจเฟสบุ๊คบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รายงานถึงข้อมูลสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสัวสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน 63 ไว้ดังนี้ แต่ต้องเน้นว่าเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับสิทธิ์จำนวนมาก จึงทำให้แต่ละคนอาจจะไม่ได้รับเงินพร้อมกัน ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสวัสดิการต่างๆ ของตัวเองได้ที่เว็บไซต์
วันที่ 1 เมษายน 2563

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จะได้รับ 3 ส่วน ก็คือ 1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยต้องซื้อจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งในวงเงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยได้รับคนละ 200 – 300 บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ 300 บาท/เดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ยังได้รับเงิน 2 ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้คนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน แต่หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน ก็จะถูกตัดยอดเงินตรงนี้ไป อีกทั้งยังได้ 3 ค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยรถสาธารณะ 500 ต่อเดือน ครอบคลุมทั้ง รถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส และรถไฟ

วันที่ 15 เมษายน 2563

ผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน จะได้รับ คืนเงินภาษีมูค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e Money สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

โดยอัตราภาษีนั้น แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.เปอร์เซนต์ เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม 7 เปอร์เซนต์ ส่วนอีก 5% เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e Money สำหรับ 1% สุดท้าย จะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเอง

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

วันที่ 18 เมษายน 2563

ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะได้รับ 2 ส่วน ก็คือ 1 ค่าน้ำประปา แต่จะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยรัฐจะช่วยเหลือไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน และ 2 ค่าไฟฟ้า ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินต้องใช้ไฟไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะได้รับเงินตามจริง ไม่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และระยะเวลาของโครงการทั้งสอง มีตั้งแต่เดือนตุลาคม 62 ถึง กันยายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน

www.thaismiletopic.com

error: Content is protected !!