วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

น่ารักซะ นี่คือ นกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ฮัมมิงเบิร์ด

02 เม.ย. 2020
960

นกฮัมมิงเบิร์ด เป็นนกที่มีขนาดเล็กมาก กล่าวคือ เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวเพียง 5 เซนติเมตรเท่านั้น (สายพันธุ์ Bee Hummingbird) และมีน้ำหนักเพียงไม่กี่กรัม

นก ฮัมมิงเบิร์ด กินอะไร ?อาหารของนกฮัมมิงเบิร์ด คือ น้ำหวานจากดอกไม้ ผลไม้ และแมลงขนาดเล็ก โดยมีน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารหลัก นักวิทยาศาสตร์พบว่านกฮัมมิงเบิร์ดมีอัตรเมตาโบลิซึ่มสูงที่สุดในบรรดานกด้วยกัน เนื่องจากนกฮัมมิงเบิร์ดสามารถบินได้เร็ว (เมื่อเทียบกับขนาดตัว) โดยสามารถกระพือปีกได้เร็วมากประมาณ 200 ครั้งต่อวินาที เร็วจนสายตามนุษย์มองแทบไม่ทัน หัวใจเต้นเร็วถึง 1,250 ครั้งต่อวินาที ดังนั้นน้ำหวานจึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับนกฮัมมิงเบิร์ดมากที่สุด เพราะย่อยสลายเป็นพลังงานได้เร็วที่สุด

อายุของ นก ฮัมมิงเบิร์ดนกฮัมมิงเบิร์ด ในโลกนี้มีอยู่ราว 120 สายพันธ์ย่อย (Species) มีอายุขัยเฉลี่ย 3-5 ปี

ที่มา: http://www.tamsabye.com/น่ารักซะ-นี่คือ-นกที่มีข/

error: Content is protected !!