ขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท กรอกแค่ไม่กี่ข้อ

สำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลเตรียมจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รายละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน ซึ่งจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่เปิดตลอด 24 ชม.

สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงผู้ลงทะเบียนได้ เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านผ่านทางข้อความ (SMS) ได้ และเมื่อได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลกลับไปแจ้งผลการตรวจสอบ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วัน

หากได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะสามารถดำเนินการให้จ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้เร็วสุดภายใน 7 วันทำการ ในส่วนของการรับเงินเยียวยาจะสามารถรับได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1.บัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน

2.พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์มาลงทะเบียน ประกอบด้วย อาชีพอิสระ เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือผู้ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบประกันสังคม และจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ส่วนที่เกิน 60 ปียังสามารถลงทะเบียนได้ เพราะบางรายอายุเกิน 60 ปี ยังประกอบอาชีพอยู่

ส่วนการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1.กรณีที่ได้รับสิทธิ ไม่มีปัญหา ก็จะส่ง SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ และระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

2.รายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ จะแจ้งสาเหตุว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใด เช่น อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น

3.รายที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม จะระบุข้อมูลที่ต้องยื่นเพิ่มพร้อมช่องทาง

ทั้งนี้ ในรายที่ถูกปฏิเสธการรับสิทธิ์ ระบบจะสามารถให้อุทธรณ์เพื่อของรับสิทธิ์ได้ ว่าข้อมูลที่ตรวจสอบมีความผิดพลาดในส่วนไหน และจะส่งเป็น SMS พร้อมช่องทางยื่นเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นกัน

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้ขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1144

ที่มา ข่าวสด