‘สาธารณสุข’ ประกาศเตือน คนที่ชอบใส่แหวน นาฬิกา เสี่ยงติดโควิด-19

จากสถานการณ์การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ล่าสุด ทางเพจเฟสบุ๊ค สื่อสารความเสี่ยงฯ สครหก ชลบุรี โดยได้โพสต์เตือนคนที่ชอบใส่แหวนและนาฬิกา เพราะเป็นแหล่งของเชื้อโรคนั่นเอง

แหวน ถอดก่อนล้างมือ ทำความสะอาดแหวน เป็นไปได้ช่วงนี้ไม่ควรใส่แหวน

นาฬิกา ทำความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ

อย่างไรก็ตาม อย่างลืมดูแลรักษาสุขภาพ และระมัดระวังกันด้วยนะคะ

ขอบคุณ สื่อสารความเสี่ยงฯ สครหก ชลบุรี

www.thaismiletopic.com