รัฐแจกเงินคนละ 15,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เช็คได้เลย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วทุกพื้นที่ ทางภาครัฐจึงออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว โดยการแจกเงินคนละ 15,000 บาท ให้กับแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ แต่มีหลายคนเกิดคำถามว่าผู้ประกันตนในระบบอย่าง มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งประกอบอาชีพอิสระเช่นกัน จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ ได้แก่ แรงงานนอกระบบ , ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มี

ประกันสังคม เช่น ค้าขาย รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายวัน และอาชีพอิสระอื่นๆ

ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งหมายถึง คนที่เคยทำงานประจำ ส่งประกันสังคมในมาตรา 33 มาก่อนแล้ว

ลาออก แต่ยังส่งเงินประกันสังคมต่อด้วยตัวเอง

ผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานทั่วไป อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดองค์กรใด ๆ สมัครใจทำประกันสังคมด้วยตัวเอง

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างในสังกัดองค์กรต่าง ๆ ที่นายจ้างทำประกันสังคมให้ ที่ส่งเงินยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินในกรณีว่างงาน เมื่อต้องว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 สามารถ ลงทะเบียนรับเงินในมาตรการนี้ได้เช่นกัน

โควตาที่รัฐบาลแจกเงินสำหรับมาตรการนี้

แรงงานไทยตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาดังกล่าวข้างต้น จำนวน 3,000,000 คน

จำนวนเงินที่จะได้รับ

คนละ 15,000 บาท

แบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน จำนวนเงินเดือนละ 5,000 บาท ได้แก่ เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

วิธีการลงทะเบียนรับเงิน

เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หากไม่สะดวกทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารกรุงไทย

กระทรวงการคลังจะเป็นผู้เช็กคุณสมบัติว่ารายชื่อดังกล่าว อยู่ในข่ายผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่

เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ แต่หากต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม อาจใช้เวลานานกว่านั้น

เริ่มลงทะเบียนเมื่อไร

วันที่ 28 มีนาคม 63 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประชาชน

ข้อมูลบริษัทนายจ้าง กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือประจำ

ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดโควิด 19

ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร

อย่างไรก็ตามนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า รัฐบาลพร้อมอัดงบเพิ่มให้เพื่อให้ครอบคลุม หากมีประชาชนเดือดร้อนเกินเป้า 3 ล้านรายที่กำหนดไว้

ขอบคุณที่มาจาก kapook