วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2563

กรมสุขภาพจิต แนะ ! ใช้ 3ส. ช่วยผู้เสพข่าวมากเกินไป ให้เครียดน้อยลง

ล่าสุดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกโรงแนะนำผู้ที่เสพข่าวมากเกินจนเกิดความเครียด โดยให้ใช้หลักการ 3ส. สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยงลดความเครียด และถ้าหากควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ เครียดอย่างรุนแรงสามารถโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323

โดยวันนี้ 10 มกราคมค ทางเพจ “กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” ได้ออกโรงแนะนำผู้ที่เสพข่าวแล้วเกิดความเครียด ให้ใช้หลักการ “infographic 3ส. ช่วยคนใกล้ตัว ดูข่าวอย่างไม่มีความเครียด คนใกล้ตัว ดูข่าวมากแล้วเครียด รีบช่วยด้วย 3ส. “สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง” ถ้าเครียดรุนแรง มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ให้รีบส่งต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน ผู้ใกล้ชิดคนที่มีความเครียดจากการเสพข่าวมาก ควรให้การช่วยเหลือด้วยหลัก 3 ส หรือ 3L ในการปฐมพยาบาลทางใจ ได้แก่

ส 1. สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เครียด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช

ส 2. ใส่ใจรับฟัง (Listen) อย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือโอบกอด เพื่อช่วยให้ผู้สูญเสียบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ

ส 3. ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) โดยให้ความช่วยเหลือ ตามความจำเป็น หากไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ เครียดรุนแรง มีความคิดฆ่าตัวตาย ให้ป้องกัน ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อสุขภาพจิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา มีปัญหาสุขภาพจิต สามารถโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณ : ผู้จัดการออนไลน์
เรียบเรียงโดย : หลิวหล่าวซือ

error: Content is protected !!