“เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน” สำหรับลงทะเบียนรับเงิน 5000 เยียวยาจาก COVID

โดยหลังจากที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการ ดูแลและเยียวยาผลกระทบจาก COVID 19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

โดยเฉพาะ มาตรการสนับสนุนเงินคนละ 5000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยเฉพาะเงินเยียวยา แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิด ที่เสี่ยงตามการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน

คุณสมบัติ

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือคนที่ส่งเงินประกันสังคมเอง มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID 19

หลักฐานที่ต้องเตรียม

-บัตรประจำตัวประชาชน

-ข้อมูลส่วนบุคคล

-ข้อมูลนายจ้าง

สามารถขอรับเงินสนับสนุนได้ 2 วิธี

1)ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มี ค 63 นี้

2)ติดต่อได้ที่ ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส และธนาคารออมสิน

โดยจะใช้เวลา ในการดำเนินงานโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ 5 วัน หรือหากใครไม่มีพร้อมเพย์ ก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ก็ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ เว็บไซด์ดังกล่าว ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน คาดว่า วันที่ 28 มีนาคมนี้ ถึงจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกัน อย่างไรก็ตามถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

www.thaismilevariety.com