อัพเดทล่าสุด ทำใบขับขี่ใหม่หรือต่ออายุ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบ

 

อัพเดทล่าสุด ทำใบขับขี่ใหม่หรือต่ออายุ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบ

ป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ ในวันนี้ เชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาอ่านบทความนี้ คงเคยมีใบขับขี่กันทุกคนแล้ว หรือกำลังจะทำใบขับขี่ หรือต่ออา ยุใบขับขี่กันใช่ไหม แล้วรู้ไหมคะว่าใบขับขี่ที่เราพกติ ดกระเป๋าไปไหนต่อไหน มีความสำคัญยังไง และมีอายุกี่ปี หรือถ้าเราไม่พกติดตัวไปเราจะได้ข้อหาอะไรจากคุณตำรวจบ้าง
จริงๆ เชื่อว่าหลายคนคงรู้แล้วล่ะว่า ใบขับขี่สำคัญยังไง แต่วันนี้จะมาเน้นย้ำเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการต่อใบขับขี่รถยนต์ว่ามีขั้นตอนยังไงบ้าง ต้องเตรี ยมเอกสารอะไรไปบ้าง และข้อควรรู้ต่างๆในการต่อใบขับขี่ เพื่อจะทำให้สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

การขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ผู้ขอรับควรจะศึกษาให้เข้าใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ
1.การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขอใหม่ ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และใบรับรองแพทย์

2.การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่ วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือเรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆ เปลี่ยนใบขับขี่ชั่ วคราวเป็น 5 ปี เตรียม บัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพ ทย์ และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ
3.การขอต่ออา ยุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) เตรียมแค่บัตรประชาชนตัวจริง และใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุแต่ถ้าปล่อยให้หมดอายุเกิน 3 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย
4.การขอใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะจะ ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์และต้องแสดงใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วย
5.ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่และต่ออายุ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมด
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ใบรับรองแพ ทย์ที่ต้องใช้ยื่นประกอบ ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง” มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ไปขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่มาสมัคร ซึ่งผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ต้องรับรองประวัติตนเอง การผ่าตัดโรคประจำตัวที่สำคัญ และลงลายมือชื่อในใบรับรองแพทย์ยืนยันความถูกต้อง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อความชัดเจนขอให้แจ้งกับคลินิกหรือสถานพยาบาลให้ชัดเจนว่า ขอใบรับรองแพ ทย์ สำหรับประกอบการขอรับใบขับขี่ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ถูกต้องและมีข้อมูลการตรวจที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ลองไปดูหน้าตาใบรับรองแพ ทย์ที่แพทยสภาพรับรองกันสักหน่อย
เหตุผลที่ต้องพกใบอนุญาตขับขี่

1.เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบว่าไม่มีใบขับขี่ ต้องมีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ ในขณะที่ใบขับขี่หมดอายุมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
เห็นความสำคัญของใบขับขี่แบบนี้แล้ว ไมใช่เรื่องเล่นๆเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้น ขับรถไปไหนมาไหนพกใบขับขี่ติดตัวไปด้วยเสมอ และหากใกล้วันหมดอายุก็ควรจะรีบเข้าไปต่อ เพื่อจะทำให้การเดินทางไม่สะดุด ไม่มีปัญหาต่างๆตามมา

 

ข้อมูลจาก bangkok-vision.com