โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งเเต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562

 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งเเต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562
ตำแหน่งรับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติ
– ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
-มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติ
-ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด
-ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติ
-ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-หรือปวส เทคนิคเภสัชกรรม
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน
คุณสมบัติ
– ปวส. ทางเวชกิจฉุกเฉิน
วัน และเวลารับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งเเต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

 

 

ที่มาของเนื้อหา :