ในหลวงพระราชทาน100ล.-ศิริราชปีติทรงมอบวีดิทัศน์4เรื่อง สืบสานราชปณิธานร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานวีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ให้รัฐบาลนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” และ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริ น้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไป

เมื่อเวลา 19.53 น. วันที่ 12 ส.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานวีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำวีดิทัศน์ชุดนี้ขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ด้วยมีพระราชปรารภว่า “พระมหา กรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรามีมากหลาย ด้วยพระบารมีและพระเมตตา ได้พระราชทานแนวความคิด พระราชดำริและข้อปฏิบัติในการพัฒนาความเจริญ และความสุขให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง หากจะได้ศึกษาและน้อมนำพระราชดำริต่างๆ นี้ มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม และพอเพียง ต่อสถานการณ์ และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติและตนเอง ซึ่งจะนำพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุกๆ คน ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดไป หวังว่า วีดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ และนำความสุขความเจริญ มาสู่ผู้ชมในทุกประการ”

สำหรับวีดิทัศน์ชุดนี้ มีจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน, พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ, พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา ทั้งนี้ จะพระราชทานวีดิทัศน์ชุดนี้ให้รัฐบาลนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไป

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารคณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน 100,000,000 บาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ร.พ.ศิริราช ซึ่งเป็นพระราชประสงค์เดิมที่ว่าจำหน่ายไดอารี่ได้ก็จะนำเงินมาสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และทรงมีพระราชประสงค์เพื่อให้อาคารนี้ดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาส

นพ.ประสิทธิ์กล่าวว่า อาคารนวมินทร บพิตร 84 พรรษา เป็นอาคาร 25 ชั้น คาดเปิดให้บริการได้ในเดือนส.ค.2561 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมี.ค.-เม.ย.2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป โดยประชาชนสามารถบริจาคเป็นเงิน หรือครุภัณฑ์ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นโครง การสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ ร.พ.ศิริราช จะเป็นอาคารรวม ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณก่อสร้าง 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง อาคารนี้สูง 25 ชั้น มีเตียงผู้ป่วย 355 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศ 14 ศูนย์ ห้องไอซียู 62 ห้อง ไม่มีห้องพิเศษ

 

 

 

 

 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th