เปิดยิ่งใหญ่ศึกเรือพายเชื่อมล้านนาที่เชียงของแชมป์ถ้วยพระราชทาน 4 ภาคร่วมประชัน

นายบุญญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันเรือพายเชื่อมสายใยล้านนาตะวันออก (Lanna East Friendship Cup 2017) ศึกชิงจ้าวสายน้ำแชมป์ชนแชมป์ 4 ภาค” ที่ บริเวณท่าเรือบั๊ค อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ,นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยบรรดาเหล่าฝีพายจากทีมเรือ 4 ภาคทั่วไทยและ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเชียงของและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

โดยการแข่งขันการแข่งขันเรือพายเชื่อมสายใยล้านนาตะวันออก (Lanna East Friendship Cup 2017) ศึกชิงจ้าวสายน้ำแชมป์ชนแชมป์ 4 ภาค รายการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 4 จังหวัด (Sport Tourism) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยว และรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงของจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป

การแข่งขันเรือพายในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณกลางลำน้ำโขง ท่าเรือบั๊ค อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยในวันแรกนี้จะเป็นการแข่งขันรอบแรก และรอบสอง มีทีมเรือพายระดับแชมป์ถ้วยพระราชทานจาก 4 ภาคทั่วไทยและทีมเรือพายจาก 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเข้าร่วม ประกอบด้วย ทีมเรือพายระดับแชมป์ถ้วยพระราชทานจาก 4 ภาคทั่วไทย อาทิเช่น เรือเทพสุริยะ แชมป์ถ้วยพระราชทานจากจังหวัดสุรินทร์ / เรือพรพระยาตาก แชมป์ถ้วยพระราชทานจากจังหวัดชัยนาท / เรือเทพรังสี แชมป์ถ้วยพระราชทานจากจังหวัดร้อยเอ็ด / เรือพรหลวงพ่อโต แชมป์ถ้วยพระราชทานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้นยังมีทีมเรือหนุ่มเมืองมูลจากจังหวัดมุกดาหาร / เรือกระทิงแดงเพชรนาวาจากจังหวัดเพชรบุรี / เรือแม่ป้อมราชมงคลจากจังหวัดน่าน และเรือพรหลวงพ่อโสธรจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมเรือพายจาก 4 ล้านนาตะวันออกอีกด้วย

นอกจากการจัดการแข่งขันเรือพายในช่วงเช้าและบ่ายแล้ว ในบริเวณพื้นที่การจัดงานยังจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อป และการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกค่ำคืน โดยคืนวันแรกที่ 13 สิงหาคมนี้ จะพบกับการแสดงแสง สี เสียง “มหัศจรรย์แห่งสายธารา ใต้ฟ้าล้านนาตะวันออก” และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน “ไวท์ SL Music” ส่วนในคืนวันที่ 14 สิงหาคม การแสดงคอนเสิร์ตจาก “ครูแอ๊ด เดอะสะล้อ”

สำหรับการแข่งขันในปี้นี้แบ่งประเภทออกเป็น 1.เรือยาวประเพณี ฝีพายประชาชนทั่วไป ระยะ 200 เมตร (ถ้วย ก.) รุ่นเรือยาวใหญ่ 41-ไม่เกิน 55 ฝีพาย 2.เรือยาวประเพณี ฝีพาย ประชาชนทั่วไป ระยะ 200 เมตร (ถ้วย ข.) รุ่นเรือยาวกลาง ฝีพาย 31-ไม่เกิน 40 ฝีพาย และ 3.เรือยาวประเพณี ฝีพาย ประชาชนทั่วไป ระยะ 200 เมตร (ถ้วย ค.) เรือยาวเล็กที่มีฝีพายไม่เกิน 30 ฝีพาย ซึ่งทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th