เช็คด่วน !! พิสูจน์ตัวตน ด้วย "แบบทดสอบเชิงจิตวิทยา" แถมยังสามารถช่วยเลือก "แฟน" ให้ถูกคนอีกด้วย !!

ของแอดก็แอบตรงอยู่นะ ใครเป็นแบบไหนบ้าง มาแชร์กันเลย

    เคยสงสัยเรื่องบุคลิกภาพเรากันบ้างไหมว่ามันออกมาเป็นแบบไหนทั้งในมุมมองของเราและของคนอื่น เราคิดว่าเราเป็นอย่างไร จะประมาณไหนนะ ซึ่งในหลายๆ บริษัทหรือองค์กรการศึกษาในต่างประเทศ ก็นิยมนำมาใช้กันมาก เพราะมันเข้ากับหลัก put the right man into the right job หรือจะเอาไปใช้ไปดูว่า เราจะปรับตัวเข้าหาคนอีก Type ยังไง เขามีทัศนคติกับเรื่องต่างๆ ยังไง จะเข้ากันได้ดีไหม ลองมาดูผลสรุปบุคลิกภาพในแบบต่างๆ กันได้เลย

    Myer-Briggs Type Indicator หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า MBTI เป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยแนวทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง Carl Jung

Carl Gustav Jung นักจิตวิทยาชาวสวิส

ซึ่งแบบวัดนี้จะแบ่งออกเป็นด้านตรงข้าม 4 ด้านได้แก่…

    Extravert (E) เข้าสังคม – Introvert (I) เก็บตัว , Sensing (S) ใช้ประสาทสัมผัส – Intuition (N) หยั่งรู้ , Thinking (T) ใช้ความคิด – Feeling (F) ใช้ความรู้สึก และสุดท้ายคือ Judgement (J) ตัดสิน – Perception (P) รับรู้

    เมื่อนำแต่ละด้านมาเรียงกันได้เป็นอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัวจากแต่ละด้านเช่น ENTJ หรือ ENFJ ก็จะทำให้เราสามารถคาดคะเนบุคลิกภาพในปัจจุบันของตัวเองได้

งั้นเรามาลองดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นคิดว่าอยู่ในแบบไหนกันบ้างเอ่ย

    ISTJ ยึดมั่นในความเป็นจริง สิ่งที่รับรู้ได้ จริงจัง พูดจริงทำจริง ยึดมั่นในสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง เป็นคนที่ไว้ใจได้ และมีความละเอียดรอบคอบ

    ISTP ดูเยือกเย็น ช่างสังเกต จะวิเคราะห์และสนใจในเรื่องที่มีเหตุผล ยึดหลักเหตุและผล มักจะมีมุขตลกส่วนตัวหลุดออกมาให้เห็นบ้าง

    ISFJ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ใส่ใจในรายละเอียด ซื่อสัตย์ ขี้เกรงใจ ให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้อื่น เงียบขรึม เป็นมิตร อุทิศตัวเองเพื่องานอย่างสม่ำเสมอ

    ISFP สงบเสงี่ยม อารมณ์อ่อนไหว มีเมตตา ชอบถ่อมตัว หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง ไม่ชอบการรีบร้อนหรือบีบบังคับ ชอบอยู่กับปัจจุบัน ไม่ชอบเป็นผู้นำ แต่เป็นผู้ตามได้ดี

    INFJ เชื่อมั่นในหลักการของตัวเอง เด็ดเดี่ยว มีความพยายาม ริเริ่ม ทุ่มทุกอย่างให้กับการทำงานและการทำสิ่งที่ต้องการให้เป็นจริง ซื่อตรง ห่วงใยผู้อื่น

    INFP กระตือรือร้นและจริงใจ แต่ชอบถ่อมตัว พูดน้อย ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นกายภาพ สนใจการเรียนรู้ ความคิด ภาษา และสิ่งที่ตนเองริเริ่ม สามารถจัดการปัญหาที่เหมือนจะมากเกินไปให้ลุล่วงได้

    INTJ เป็นตัวของตัวเองสูง มีพลังกับสิ่งที่ตนสนใจและทำทุกอย่างให้สำเร็จ ช่างสงสัย รักอิสระ มุ่งมั่น สามารถมองข้ามสิ่งเล็กน้อยไปมองสิ่งที่ใหญกว่าได้ดี

    INTP สนใจในเรื่องทฤษฎีหรือวิทยาศาสตร์ ชอบการแก้ปัญหาแบบใช้ตรรกะ เงียบและระมัดระวังสิ่งรอบข้าง ไม่ค่อยเข้าสังคมหรือการพูดคุยไปเรื่อย

    ESTJ พูดจริงทำจริง ชอบสิ่งที่สามารถรับรู้จับต้องได้ สามารถมีการปรับตัวในสิ่งที่ไม่ชอบได้เมื่อจำเป็น ชอบการจัดการวางแผนต่างๆ และสามารถเป็นนักบริหารที่ดีได้หากใส่ใจและรับฟังผู้อื่น

    ESTP แก้ปัญหาได้ตรงจุด สนุกกับสิ่งที่เข้ามาหาในชีวิต ปรับตัวง่าย อดทน ให้คุณค่าไปในทางอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบอธิบายอะไรให้มันยืดยาว

    ESFJ มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่างพูด มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อตรงชอบช่วยเหลือผู้อื่น ต้องการความปรองดอง หากได้รับการชมเชยหรือการสนับสนุน ก็จะมีแรงกระตุ้นในการทำงานได้ดี

    ESFP มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบเข้าสังคมเข้ากับคนง่าย สนุกสนานและสามารถทำให้ผู้อื่นสนุกไปด้วย ชอบกีฬา รับรู้สนใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น จดจำได้ดีกว่าการเข้าใจทฤษฎี

 

    ENTJ จริงใจ เปิดเผย ตัดสินใจเด็ดขาด มีความเป็นผู้นำ สนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ พูดอย่างมีเหตุผลและเป็นคนฉลาดที่จะพูดสิ่งต่างๆ ออกมา สนใจข่าวสารรอบตัว

    ENTP คล่องแคล่ว ช่างคิด มีความตื่นตัว เก่งในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย ชอบพูดจาขวานผ่าซาก เปลี่ยนความสนใจไปสูสิ่งใหม่เสมอ เบื่อที่จะต้องอยู่กับสิ่งซ้ำซาก

    ENFJ ชอบโต้ตอบ มีความรับผิดชอบสูง ห่วงใยความคิดและความต้องการของผู้อื่น ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ ชอบเข้าสังคม แสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการ กว้างขวาง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

    ENFP กระตือรือร้นสูง มองโลกในแง่ดี ช่างคิดช่างฝัน ทำได้เกือบทุกสิ่งที่ตนเองสนใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับทั้งตัวเองและผู้อื่น โน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ดี

     เป็นไงกันบ้างกับแบบของบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่เป็นสรุปของผลที่ได้จากแบบวัดนี้ หากใครสนใจก็คงต้องลองไปหาแบบวัดนี้ทำกันเอาละนะ หรือจะลองทดสอบดูในเว็บนี้ได้เลย >>>> getmbti

     เวลาทำ test จิตวิทยาพึงระลึกไว้เสมอว่าต้องตอบตามความเป็นจริง ในพฤติกรรมที่ตนเอง"เป็น"อยู่ ณ ขณะนี้จริงๆ มิใช่ว่าไปตอบในสิ่งที่เรา "อยากจะเป็น" หรือไปนึกถึงคำวิจารณ์ที่คนใกล้ตัวพูดว่าคุณเป็นแบบนู้นแบบนี้ ซึ่งนั่นมันคือมุมมองของคนอื่น  ดังนั้นจำไว้ว่า อย่าตอบตามทัศนะของคนอื่นที่มีต่อเรา เพราะไม่มีใครรู้ใจตัวเราดีเท่าเราอีกแล้ว

    ตอนที่ทำแบบทดสอบ ต้องระมัดระวังความคิดตรงนี้ให้ดีๆ  มันอาจจะส่งผลให้ผลลัพธ์ในการประเมินออกมาเพี้ยนหรือไม่ตรงกับคุณได้ กล่าวคือ ถ้าคุณไม่ได้ตอบในสิ่งที่คุณคิด, เป็น หรือรู้สึก จริงๆ ก็จะกลายเป็นว่าผลนั้นไม่ใช่ตัวคุณ แต่ใครก็ไม่รู้ในมุมมองของคุณแทน 

    นอกจากนี้การทดสอบ MBTI ยังสามารถใช้ในการเลือกแฟนให้ถูกคนอีกด้วย โดยพิจารณาจากทัศนคติกับเรื่องต่างๆ ยังไง จะเข้ากันได้ดีไหม โดยถ้าอยากรู้ว่าเราจะเข้ากับอีกคนได้ดีหรือไม่ คุยกันรู้เรื่องมากแค่ไหน ให้ดูที่ตัวที่ 2 ซึ่งก็คือ N หรือ S เป็นหลัก ถ้าทั้งคู่เป็น N กับ N หรือ S กับ S จะมีโอกาสไปรอดสูงกว่าคู่ N กับ S เพราะตัวอักษรสองตัวนี้จะบอกสิ่งที่เราสนใจได้มาก โดยคนที่มีตัว N (iNuition) จะชอบเรื่องที่ต้องใช้ ทฤษฎี จินตนาการ เรื่องแต่ง  เรื่องเพ้อฝัน แต่คนที่มีตัว S Sensation) จะชอบอะไรที่จับต้องได้เลย ไม่บ้าทฤษฎีหรือชอบนั่งคิดเท่ากับพวกแรก และมักจะลุยๆ ดังนั้นไลฟ์สไตล์ของคนสองกลุ่มนี้ มีโอกาสที่จะแตกต่างกันพอสมควรครับ หรือที่เรียกว่าคุยแล้วไม่คลิกนั่นแหละ

    แต่บางทีคนเราก็อาจชอบอะไรที่ต่างกับตัวเองสุดขั้วได้เหมือนกัน เช่น เนิร์ด (INTP) มักจะหลงเสน่ห์ สาวสังคมจัด (ESFJ/ESFP) ซึ่งแตกต่างจากตัวเองสุดๆ สุดท้ายก็กลายเป็นอกหักรักคุดไป หรือเข้ากันไม่ได้เพราะเลือกคบคนที่ไม่เหมาะกับเรา 
แต่ก็อย่างว่านะ ใจคนเรามันไม่ค่อยฟังเหตุผลหรอก 
    เห็นมีคนอยากรู้ว่าเราจะคู่กับคนไหนดีเยอะ เลยเอามาลงให้ แต่อย่าลืมว่านี่เป็นแค่ทฤษฎี อย่าจริงจังกับมันมากเพราะเรื่องของคนสองคนมีตัวแปรเยอะกว่าที่คิดนัก ถึงแม้จะต่างกันคนละขั้ว แต่ถ้ารู้จักปรับตัวก็อยู่ด้วยกันได้

คู่ในอุดมคติ
    ISTJ เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ESTJ, ISTJ, INTJ, ISTP, ESTP
    ISTP เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ESTJ, ISTJ, ENTJ, ESTP
    ESTP เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ISTJ, ESTP, ISTP, ESFP
    ESTJ เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ISTJ, ESFJ, ISFJ, ENTJ, INTJ, ISTP
    ISFJ เข้ากันได้ดีที่สุดกับ  ISFJ, ENFJ, ESTJ
    ISFP เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ESFP, ISFP
    ESFP เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ESTP, ISFP
    ESFJ เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ESTJ, ENFP
    INFJ เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ENTP, ENFP, INFJ, INFP, ENFJ
    INFP เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ENFP, INFP, ENFJ, INFJ
    ENFP เข้ากันได้ดีที่สุดกับ INFJ, INFP, ENFJ, ENFP, ESFJ
    ENFJ เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ISFJ, ENFJ, ENTJ, INFJ, ENFP, INFP
    INTJ เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ESTJ, INTJ, ISTP, ENTJ
    INTP เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ENTP, INTP, INTJ
    ENTP เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ENTP, INTP, INFJ
    ENTJ เข้ากันได้ดีที่สุดกับ ESTJ, ISTP, ENTJ, ENFJ, INTJ

    ถ้าเพื่อนๆ คนไหนคิดว่าตัวเองตรงกับบุคลิกภาพใดก็มาแชร์กันในคอมเม้นท์ด้วยนะ

ข้อมูลและภาพจาก catdumb / pantip

ที่มาของเนื้อหา : www.liekr.com