เชียงรายและน่าน จัดแข่งวิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงกีฬาช่วงกรีนซีซั่น 

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน เตรียมจัดแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก” สองสนาม วันที่ 19-20 และ 26-27 สิงหาคม นี้ ชวนเหล่านักวิ่งปอดเหล็กพิชิตความท้าทายบนเส้นทางธรรมชาติ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ หวังปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬาช่วงกรีนซีซั่น

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงการจัดการแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก” ในงานแถลงข่าว การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาด ของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)      ณ ห้องประชุมชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ Sports Tourism เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์หลัก คือ การเล่นกีฬา โดยจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จึงกำหนดจัดการแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก (Lanna Eastern Trail Run Friendship 2017)”  ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 4 จังหวัด (Sport Tourism)

โดยการแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก” ในครั้งนี้ แบ่งประเภทระยะทางออกเป็น  15, 25 และ 50 กิโลเมตร จัดขึ้น 2 สนาม ได้แก่ สนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560      ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสนามที่ 2 จังหวัดน่าน วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560    ณ ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งทั้งนักวิ่งชาวไทยและนักวิ่งจากประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 ซึ่งเส้นทางวิ่งนั้นบรรดาเหล่านักวิ่งปอดเหล็กจะได้สัมผัสกับความท้าทาย บนเส้นทางธรรมชาติ ของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน โดยสนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย นั้น เหล่าบรรดานักวิ่งจะพบกับธรรมชาติสีเขียวขจีในช่วงฤดู Green Season พร้อมพิชิตความท้าทาย บนเส้นทางธรรมชาติและมนต์เสน่ห์ของวิถีชนเผ่า โดยเฉพาะการวิ่งพิชิตความสูงกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ จุดชมวิวดอยบ่อ    ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสดและถ้วยรางวัลอีกด้วย 

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนเหล่านักวิ่งปอดเหล็กทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน “วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก” ทั้งในสนามที่ 1 จังหวัดเชียงราย วันที่ 19-20 สิงหาคม และสนามที่ 2 จังหวัดน่าน วันที่ 26-27 สิงหาคม นี้

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th