อิ๋งอิ๋ง ชวนดูรายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน”

อิ๋งอิ๋ง ชวนดูรายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน” 

    

       

รายการ “ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน” ศุกร์นี้ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ ผู้ดำเนินรายการคนเก่งจะไปพบกับ

       

“ช่วงสถาบันพระปกเกล้า” การเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาและบาหลีเมื่อพุทธศักราช 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของตลาดโลก และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อส่งออก ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงบันทึกไว้เป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 

         

ช่วงหลวงพ่อพบโชค  หลวงพ่อพบโชคมุ่งมั่นในการสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม ซึ่งไม่เพียงเป็นการสอนด้วยธรรมะเท่านั้น หากยังมีการสร้างอาชีพเพื่อให้ติดตัว และเพิ่มพูนการศึกษาให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษา คือปัจจัยสำคัญในชีวิตของคนเรา ดังนั้น หลวงพ่อพบโชค จึงมักสนับสนุนให้ลูกๆทุกคน ได้เรียนหนังสือทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาวิชาการของตนเองให้ทัดเทียมกับคนอื่นๆในสังคม

           

“ช่วงธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินจะเดินหน้าพัฒนาบุคลากร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการในการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันก็จะมีการพัฒนาขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปฏิเสธได้ยากว่า จากนี้ไปจะเข้ามามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนมากขึ้นหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปยังธนาคารออมสินได้หลายช่องทาง ซึ่งจะช่วยคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของธนาคารออมสินได้อย่างทั่งถึงค่ะ 

           

ติดตามชมทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน ศุกร์ที่ 11 สค นี้ เวลา 22.00-22.30 น. ทาง NBT

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th