"มีชัย" ยันจำเป็นต้องเซตซีโร่กรรมการสิทธิฯ

มีชัย ยันจำเป็นต้องเซตซีโร่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล ด้าน สนช.เตรียมลงมติชี้ชะตา

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า การที่กรธ.เสนอร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยมีเนื้อหาเซตซีโร่กสม. ยืนยันว่าไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆทั้งสิ้น เพราะส่วนตัวก็รู้จักกับกสม.ทุกคน

นายมีชัย กล่าวว่า การเสนอของกรธ.มีเหตุผลเพื่อต้องการให้เป็นไปตามหลักการปารีส ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ระหว่างประเทศที่เราต้องทำตาม หากไม่ดำเนินการตามนั้นอาจทำให้กสม.ไปประชุมกับต่างประเทศในฐานะของกสม.ไม่ได้ เวลาเกิดปัญหาการชี้แจงก็จะทำได้ยาก ส่วนแนวทางของสนช.ที่ปรับแก้ให้กสม.อยู่ต่อครึ่งวาระหรือ 3 ปีนั้น ประเทศชาติก็ต้องรอไป 3 ปี เมื่อรวมตามกลไกการสรรหา ก็ต้องรอไป 4 ปี

ด้าน การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 17 ส.ค.มีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในวาระที่ 2 และ 3 ภายหลังคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญที่มีพล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล สมาชิกสนช.เป็นประธานคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเสร็จแล้ว

สำหรับ ประเด็นสำคัญที่ต้องมีการพิจารณาลงมติบทบัญญัติมาตรา 60 ว่าด้วยการดำรงอยู่ของกสม.ชุดปัจจุบัน ซึ่งคณะกมธ.วิสามัญได้แก้ไขให้กสม.สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่ง แต่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นกมธ.ไม่เห็นด้วย โดยควรให้ออกจากตำแหน่งทั้งหมดและให้ทำหน้าที่รักษาการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกสม.ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่เหมือนกับกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ท่าทีของสมาชิกสนช.ต่อประเด็นดังกล่าวยังแตกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก เห็นควรลงมติเห็นชอบกับที่กมธ.แก้ไขให้กสม.อยู่ในตำแหน่งไปจนครบ 3 ปี เพราะกสม.ชุดปัจจุบันมาจากการเลือกโดยถูกต้องจากสนช.ชุดนี้ตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่ อีกกลุ่มเห็นด้วยกับแนวทางของกรธ.ที่เซตซีโร่กสม.ทุกคน อย่างไรก็ตาม ทางคณะกมธ.วิสามัญอาจจะเสนอให้มีการแก้ไขเนื้อหากลางที่ประชุมสนช.เพื่อให้เกิดความสมดุลมากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มติของสภามาหักล้างอีกฝ่าย

ที่มาของเนื้อหา : www.posttoday.com