“ดิสนีย์คลับ” พาศึกษาวิถีธรรมชาติจากโครงการในพระราชดำริ

“ดิสนีย์คลับ” พาศึกษาวิถีธรรมชาติ

จากโครงการในพระราชดำริ

 

 

ดิสนีย์คลับ ส่ง 3 พิธีกร  โบกัส-ธีระธันญ์ มิว-นันท์นภัส และ เจ็มส์-จิรายุ ชวนแฟน ๆ ร่วมเกาะติดเรื่องราวประทับใจ พร้อมพาเรียนรู้และสืบสานโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี  ในรายการ ดิสนีย์คลับ   

 

 

“โบกัส-ธีระธันญ์” เผย “เป็นการทำงานอีกครั้งหนึ่งที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปครับ เพราะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนจากรายการ ดิสนีย์คลับและดิสนีย์คลับฮิตส์ ที่ได้มีโอกาสพาทุกคนไปเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี  เป็นหนึ่งในกว่า 4,000 โครงการพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพให้กับปวงชนชาวไทยทุกคนครับ พวกเราได้สัมผัสและรับฟังถึง พระอัจฉริยภาพและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่าน ในการพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้จากพื้นที่เสื่อมโทรมซึ่งประสบปัญหาจากการบุกรุกป่าชายเลน และปัญหาการจับสัตว์น้ำที่มากเกินไป แต่พระองค์ทรงมีโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้และทำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบการดูแลป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งส่งผลให้พื้นที่อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกันสามารถนำไปเป็นแบบอย่างการพัฒนาได้ โดยยึดหลักการพัฒนาจาก “ยอดเขา” สู่ “ท้องทะเล”  ด้วยการสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” บนพื้นที่ภูเขานอกจากการนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ มี “โรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ” ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สายพันธุ์สัตว์น้ำสวยงามอีกด้วย และพวกเราได้มีโอกาสพาไปพบกับกิจกรรมการทำบ้านปลา บ้านหอย และร่วมเรียนรู้การทำธนาคารปู รวมถึงเรียนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไป โดยพวกเราชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างพวกเราให้ได้มีกินมีใช้ตลอดไป สามารถติดตามชมภาพบรรยากาศได้ในวันเสาร์ที่ 14 และเสาร์ที่ 21 ตุลาคมนี้ เวลา 06.15 น. ทางช่อง 7 เอชดีกด 35”

 

 

ที่มาของเนื้อหา : www.banmuang.co.th