คอลัมน์ บทบรรณาธิการ : วันแม่ทรงความหมาย

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

12 สิงหาคม เป็นวันที่ประชาชนร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นวันแม่แห่งชาติที่ลูกๆ แสดงความรัก ความผูกพันและรำลึกถึงพระคุณแม่

คำขวัญวันแม่ที่ได้รับพระราชทานในปี 2560 มีความว่า “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

เป็นเนื้อหาที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ของแม่ในฐานะผู้ผลิตบุคลากรสำคัญให้ประเทศ

ตอกย้ำว่า ไม่ว่าในยุคสมัยใด สถาบันครอบครัวเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติแข็งแกร่งเสมอ

ด้วยภาระหน้าที่สำคัญของแม่ดังกล่าวนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่แม่ควรได้รับ ความเคารพและคุ้มครองในด้านสิทธิสตรีเพื่อจะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

ปัญหาใหญ่ที่ผู้หญิงและแม่เผชิญอยู่ปัจจุบันมีมากมายหลากหลายเรื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่จะต้องประคับประคองครอบครัวและให้ลูกมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า

ทั้งในด้านสังคมที่ปรากฏความรุนแรงต่อสตรีและเด็กอยู่เป็นระยะโดยมีต้นตอมาจากทัศนคติของสังคมผู้ชายเป็นใหญ่

รวมไปถึงด้านการเมือง ที่แม่หลายคนต้องตกอยู่ในแรงกดดันจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ การใช้อำนาจรัฐ และการจำกัดสิทธิเสรีภาพ

เนื่องในโอกาสวันแม่ที่คนในสังคมมุ่งแสดงเจตจำนงที่จะทดแทนพระคุณแม่แล้ว จึงน่าเป็นวาระในการทบทวนการแก้ปัญหาด้านสิทธิสตรี รวมถึงการพัฒนาบทบาทของผู้หญิงในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมของมนุษย์

กิจกรรมในวันแม่จึงควรรณรงค์ให้คนใน สังคมเคารพและให้เกียรติต่อสตรีในชีวิตประจำวัน

การใช้คำพูดและกิริยามารยาทที่สุ่มเสี่ยง ลดทอนสิทธิสตรีที่เดิมมองเป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น การตัดสินผู้หญิงด้วยรูปร่างหน้าตาและโยงไปถึง สติปัญญาและความสามารถ ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ความระมัดระวังมากขึ้น

ยิ่งคนเป็นต้นแบบให้กับสังคมด้วยแล้ว ยิ่งต้องตระหนักถึงผลกระทบและการตอกย้ำทัศนคติที่ ไม่เป็นผลดีต่อสตรีและต่อแม่

เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ให้วันแม่เป็นวันที่ทรงความหมายต่อสังคมมากขึ้น

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th