คณบดีศิริราช เผยเงินพระราชทาน 100 ล้าน สมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 13ส.ค. นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า จากที่เมื่อวันที่ 11ส.ค. ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ตนและคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ท่าน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช ซึ่งเป็นพระราชประสงค์เดิมของพระองค์ท่านที่ว่าจำหน่ายไดอารี่ได้ก็จะนำเงินมาสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาและยังมีพระราชประสงค์เพื่อให้อาคารนี้สามารถดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสได้

 

นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นอาคารจำนวน 8 ชั้น โดยคาดจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน ส.ค.2561 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมี.ค.-เม.ย.2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับบริจาคเพื่อซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป โดยประชาชนสามารถบริจาคเป็นเงินหรือคุรุภัณฑ์ได้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการก่อสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ รพ.ศิริราช ซึ่งจะเป็นอาคารรวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนก่อสร้าง อาคารนี้จะมีความสูง 25 ชั้น มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 355 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศ 14 ศูนย์ ห้องไอ.ซี.ยู. 62 ห้อง โดยไม่มีห้องพิเศษ

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th